Menu

FAQ

Jaké vlastnosti si trenéři vybírají u prospektivních lidí?

Rádi vidí komplexního člověka, který je zodpovědný a pracovitý v přístupu k tréninku i ke škole. Dále samozřejmě záleží na sportovní výkonnosti, známkách na střední škole a úrovni angličtiny.

Jak probíhá náborový (recruiting) proces?

Jedná se o dva aspekty – sportovní stránka vyžaduje konverzaci s trenéry, potencionální oficiální návštěvu a smluvní potvrzení), akademická stránka vyžaduje výběr adekvátní školy, a splnění přijímacích požadavků). Oba procesy musí být sesynchronizovány.

Jaký je hlavní rozdíl studia v USA v porovnání s mou zemí?

Americké univerzity mají širší všeobecné vzdělávací kurzy a vystavují studenty různým oborům, zatímco většina evropských univerzit jde do hloubky konkrétní oblasti studia. Další rozdíl spočívá v délce studia, nákladech a životu na univerzitním kampusu.

Můžu se přihlásit na medicínu v USA? Bude studium rovnocenné (a uznané) jako studium medicíny v ČR?

Narozdíl od Evropy, medicína v USA začíná až na postgraduálním stupni. Na bakalářské úrovni se nejprve studie tzv. Pre-meds (4 roky), tedy okruh všeobecných předmětů z biologie, chemie, biochemie atd. Až po 4 letech se tedy můžeš přihlásit na medicínu, která trvá další 4 roky, a vše je ještě následováno residencí (atestací) v délce minimálně 2 roky, tedy studium zabere cca 10 let a je velmi nákladné, nicméně poté by jsi mohl praktikovat medicínu i v ČR- lékařská komora by si ale mohla vyžádat i jisté přezkoušení ze zákoníku a dalších oborů specifických pro ČR.

Bude mi studium v USA uznané v mé zemi?

Většina akreditovaných univerzit je v Evropě všeobecně uznávaných. Nicméně vždy je vhodné si to ověřit u MŠMT, které následně porovná tebou vybraný obor v USA s podobným programem a předměty v ČR.

Jak mohu získat akademické stipendium?

Akademická stipendia nevyžadují kontaktování Financial Aid office, ale většinou po vyplnění přihlášky se automaticky hlásíte o možnost akademického stipendia. Udělována jsou malému procentu studentů na základě průměru známek a výsledku SAT/ACT.

Co znamená tzv. liberal arts?

Jedná se o předměty z různých oborů jako je historie, literatura, psaní, filozofie, sociologie, psychologie, výtvarné umění a dalších. Studenti, kteří získali titul v oboru svobodných umění umí formulovat účinné argumenty, dobře komunikovat a řešit komplexní problémy. Jedná se o oblíbený obor (major/minor) aplikovatelný napříč profesními obory.

Můžu si zvolit obor, který chci studovat?

Ano. Specifický obor záleží na nabídce konkrétní univerzity, ale většina škola nabízí širokou škálu ze které si student může vybrat. První dva roky student absolvuje povinné předměty a obor svého zájmu si může zvolit až v průběhu druhého ročníku. Po přijetí může tedy zůstat tzv. “undecided”.

Jaký je rozdíl mezi přijímacím proces na klasické školy vs Ivy League školy?

Obecně rozdíl je v termínu podání přihlášek, přijímacích požadavcích a šanci na přijetí

Jaký je rozdíl mezi merit a need-based stipendiem?

Merit stipendia jsou na základě zásluh a výkonů, need stipendia na základě potřeb a finanční tíže.

Jaký je rozdíl mezi need-blind a need-aware finanční pomocí?

Need blind znamená, že škola dělá rozhodnutí o přijetí nezávisle na jeho/její možnosti školu financovat, versus need-aware je rozhodnutí o přijetí s přihlédnutím k jeho/její schopnosti si školu financovat.

Jaké známky potřebuji pro studium v USA?

Obecně vysokou znalost angličtiny, co nejlepší známky na vysvědčení a slušné výsledky u přijímacích testů.

Jak dlouho platí výsledky z testů?

TOEFL je platný po dobu 2 let, ostatní výsledky SAT/ACT jsou platné po celý život.

Můžu mít práci při studiu v USA?

Ano, ale záleží. Mezinárodní studenti jsou vázáni jistými omezeními na týdenní úvazek a výši výdělku. F-1 a M-1 držitelé víz mohou pracovat pouze na kampusu.

Proč musím za tyto služby platit?

Centrum způsobilosti NCAA (National Collegiate Athletic Association – Národní vysokoškolská sportovní asociace). Podle směrnic NCAA, pokud dostanete něco zdarma (hmotné věci nebo rady), jste považováni za profesionála, a proto se nemůžete zúčastnit a soutěžit v soutěžích NCAA. Pro studenta vytváříme obrovskou hodnotu spojenou s přípravou, umístěním a návratností investic do našich služeb, což je obrovská hodnota právě díky ušetřeným nákladům, ale pak zejména v dlouhodobém horizontu po dokončení studia. Pomáháme vám v duševním i osobním rozvoji tak, abyste dosahovali těch nejlepších výsledků na vysoké škole i mimo ni.

Co to vše stojí?

Cena našich služeb začíná na částce 250,- EUR za zcela základní pomoc, ale nabízíme velmi detailní programy na míru, jejichž cena je založena na všech službách, které si vyberete.  V některých případech, kdy vidíme potenciál, udělujeme také stipendia pro naše programy, ale naše služby nejsou nikdy zdarma.

Co je potřeba pro posouzení mojí situace?

Potřebujeme znát vaše akademické a sportovní výsledky, a musíme posoudit vaši úroveň ve znalostech angličtiny.

Shromažďujeme přehledy o vašich výsledcích, GPA (Grade Point Average – studijní průměrné hodnocení), doklady o vašich úspěších a vzdělání i videa pro posouzení. 

Pak tu máme test z angličtiny a zkušební esej, které vyplníte prostřednictvím naší platformy Paratus, abychom zjistili, kde budete nejvíce potřebovat naši pomoc.

Můžete zaručit, že získám plné stipendium?

Ne, nemůžeme vám to zaručit, protože mnoho vnějších faktorů (zranění, akademické výsledky nebo výsledky testů atd.) mohou tento proces ovlivnit, což je mimo naši kontrolu. 

Na základě posouzení vaší situace a našich rozsáhlých zkušeností vám můžeme předpovědět, v čem byste mohli dosáhnout úspěchu a za jakých finančních podmínek tak, abyste se co nejvíce dozvěděli o vašich možnostech před zahájením oficiálního procesu.

Bereme v úvahu všechny hlavní aspekty hodnocení a poté i osobní preference (poloha, blízkost velkého města atd.).  Věnujeme také pozornost kvalitě školy namísto toho, abychom získali co nejvíce peněz, vidíme větší hodnotu ve vysoce kvalitní škole, kde možná budete muset něco v prvním roce zaplatit namísto úplného stipendia někde, kde byste sice mohli strávit pár zábavných let, ale nikdy byste se plně nerozvinuli.

 

Co všechno pro mně můžete udělat?

Pomůžeme vám mentálně se připravit na celý proces.

Pomůžeme vám připravit se na testy, psaní esejí, na rozhovory s trenéry a mnoho dalšího.

Na základě vašeho hodnocení vám pomůžeme s nalezením té správné univerzity.

Pomůžeme vám vyřídit si všechny potřebné doklady spojené s přidělením stipendia.

Po registraci vám pomůžeme se orientovat v osvědčených postupech.

Pomůžeme vám se připravit na akademickou náročnost kurzů akademické angličtiny.

Pomůžeme vám (pokud si budete přát) s vašim kariérním rozvojem / průzkumem vašich možností při hledání vhodné stáže a vašeho zaměstnání.  

 

Question not listed? Contact us!